Wat is een mondhygiëniste

Een mondhygiëniste is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.

Het beroep van mondhygiëniste is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden.
De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

De titel mondhygiëniste is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma van mondhygiëniste.
Dit diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de HBO-opleiding tot mondhygiëniste. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.


De kwaliteit van de mondhygiëniste

Mondhygiënisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiensten. Deze vereniging voert een actief beleid om de deskundigheid van mondhygiënisten te verbeteren. Dit garandeert dat u bij een NVM-lid altijd de beste behandeling krijgt.

Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Mondhygiëniste, dat als doel heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen.