Privacybeleid

Privacybeleid mondhygienistepraktijk Engweg

Uw privacy wordt door mij gerespecteerd. Mondhygienistepraktijk Engweg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij mij aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik met uw gegevens omga.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter. Dat gebeurt ook bij mij in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensverwerking
Ik mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als ik dat doe op basis van een juridische grondslag. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en mij, zoals neergelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in mijn dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door mij worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van de door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van mijn dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Ik verstrek uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en mij uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting mij dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.
Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
Naast de WGBO houd ik indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn heb ik op mijn website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Ik maak u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Ik raad u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Mondhygienstepraktijk Engweg.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen. Mijn e-mailadres is: mondhygieniste@engweg.nl

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. ook kunt u mij verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken.
Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

U kunt uw verzoek bij mij kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mondhygieniste@engweg.nl of door telefonisch contact met mij op te nemen via 033 – 468 00 86. Ik streef ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: Autoriteit persoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Ik behoud mij het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van evenatuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact met mij opnemen.