Welkom

Hilda van der Werff-Hansen

Ondanks de lockdown mag ik U blijven ontvangen met inachtneming van onderstaande regels. LEES A.U.B. ZORGVULDIG ONDERSTAANDE INFORMATIE!

Mijn praktijk is weer geopend voor  patiëntenzorg. Het beleid dat ik volg, is dat ik alleen mensen in de praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Hiervoor hanteer ik een protocol dat is opgesteld door de “Commissie Leidraad Mondzorg Corona .

Indien u een afspraak heeft en er is iets gewijzigd in uw gezondheid en waardoor u op één van de volgende vragen ‘ja’ moet antwoorden dan verzoek ik  u vriendelijk om contact met mij op te nemen en uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal ik u bij betreden van mijn praktijkruimte vragen uw handen te wassen in de wachtkamer. Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Houd er rekening mee dat het toilet in principe buiten gebruik is, tevens verzoek ik u vriendelijk vooraf (thuis) uw tanden te poetsen.
 • Neem a.u.b. zo min mogelijk spullen mee.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij mij binnen.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Ik zal u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden.
Voor  behandelingen zal ik  u vooraf laten spoelen met 1% waterstofperoxide oplossing.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

U kunt mij bereiken via mijn e-mailadres mondhygieniste@engweg.nl of via het antwoordapparaat. Ik zal dat regelmatig afluisteren.


Rest mij nog U veel gezondheid toe te wensen.


Ik ben:

 • lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten.
 • ingeschreven in het kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Ik heb bevoegdheden volgens de wet BIG voor :

 • mondhygiënist
 • anesthesie

Mijn streven is, samen met u, uw mond gezond te maken en te houden!